Ierīcē esošu drukājamu datu iestatīšana/drukāšana no mobilās ierīces termināļa

Varat pārbaudīt un mainīt drukāšanas iestatījumus, kā arī drukāt tos datus, kas ir ierīcē un ir paredzēti drukāšanai. Varat arī izmantot ierīces funkcijas, kuras nevar iestatīt ar šīs lietojumprogrammas drukāšanas funkcijām.
PIEZĪME
Ar šo funkciju tiek parādīti darbi, kas pieder lietotājam, kurš iestatīts ekrāna [User Information] (Lietotāja informācija) sadaļā [User Name] (Lietotājvārds) un [Domain Name] (Domēna nosaukums).

Priekšnoteikumi

Ir veikts iestatījums [App Settings] (Lietojumprogrammu iestatījumi) > [User Information] (Lietotāja informācija).

Procedūras

1. Lietojumprogrammas Canon PRINT Business sākuma ekrānā pieskarieties opcijai [].
2. Ekrānā [Select Printer] (Atlasīt printeri) izvēlieties ierīci, kurā ir drukājamie dati.
3. Lietojumprogrammas Canon PRINT Business sākuma ekrānā pieskarieties opcijai [Other Functions] (Citas funkcijas).
4. Pieskarieties opcijai [Release and Print] (Atbrīvošana un drukāšana).
5. Pieskarieties drukājamā darba elementam [].
6. Pārbaudiet un/vai mainiet iestatījumus [Print Settings] (Drukas iestatījumi)/[Template] (Veidne)/kopiju skaits.
7. Pieskarieties opcijai [Print] (Drukāt).

Rezultāts

Izvēlētais darbs tiek drukāts.

Saistītās tēmas