Ierīces savienošana, izmantojot bezvadu LAN

Lai savienotu ierīci, izmantojot bezvadu LAN, ierīces bezvadu LAN iestatījumu SSID iestatījumos savienojiet ierīci ar to pašu tīklu, kurā ir savienots mobilais terminālis.
Tā tīkla SSID, kurā ir savienots mobilais terminālis, var noskaidrot sadaļā [Auto Search] (Automātiska meklēšana) > [To Set Printer Wireless LAN] (Lai iestatītu printera bezvadu LAN).
Iestatīšanas metode atšķiras atkarībā no izmantotās ierīces. Detalizētu informāciju skatiet ierīcei pievienotajās rokasgrāmatās.