Ekrāna [Printer Details] (Printera detalizētā informācija) skatīšana

Varat pārbaudīt detalizētu informāciju par ierīci.
Tiek parādīts ierīces statuss, [Printer Name] (Printera nosaukums), [Product Name] (Produkta nosaukums) [IP Address] (IP adrese) un [MAC Address] (IP adrese).
[Update Printer Information] (Atjaunināt printera informāciju)
Šī funkcija tiek parādīta, ja ierīce atbalsta konfigurācijas informācijas iegūšanu. Atkarībā no tā, kādas funkcijas ierīcē ir instalētas un kādas tā atbalsta, tā iegūst informāciju par ierīci un parāda tālāk minēto ekrānā [Print Settings] (Drukas iestatījumi).
[Output Method] (Izvades metode) > [Secure Print] (Drošā druka), [Save] (Saglabāt)
[Authentication Mode] (Autentifikācijas režīms)
[2-sided] (Divpusēji)
[Staple] (Skavas)
Parasti informācija tiek iegūta un lietota ekrānā [Print Settings] (Drukas iestatījumi), kad ierīce tiek reģistrēta. Izmantojiet šo funkciju tālāk minētajos gadījumos.
Ierīces reģistrācijas laikā nevar iegūt ierīces konfigurācijas informāciju.
Pēc reģistrācijas ir mainītas ierīces opcijas.
PIEZĪME
Ja nevar iegūt ierīces konfigurācijas informāciju, visas pozīcijas tiks parādītas ekrānā [Print Settings] (Drukas iestatījumi).
[Port Settings] (Porta iestatījumi)
Varat iestatīt rindas nosaukumu un ierīces printera porta tipu.
[Print Options] (Drukas opcijas)
Ieslēdz un izslēdz PDF tiešo drukāšanu, ja PDF fails tiek drukāts no ierīces, kas ir saderīga ar PDF tiešo drukāšanu.
[Remove from List] (Izņemt no saraksta)
Attēloto ierīci var dzēst ekrāna [Select Printer] (Atlasīt printeri) sarakstā.
[Remote UI] (Attālais lietotāja interfeiss)
Varat parādīt ierīces interfeisu Remote UI. Ja ekrānā [Scanner] (Skeneris)/[Printer] (Printeris) tiek parādīts ziņojums [Check the details using the Remote UI.] (Pārbaudiet detalizēto informāciju, izmantojot attālo lietotāja interfeisu.), pieskarieties opcijai [Remote UI] (Attālais lietotāja interfeiss), lai pārbaudītu informāciju.
PIEZĪME
Lai pēc Remote UI parādīšanas atgrieztos šajā lietojumprogrammā, sava mobilā termināļa sākuma ekrānā pieskarieties šīs lietojumprogrammas ikonai.
Atkarībā no ierīces, iespējams, nevarēsit atvērt Remote UI no mobilā termināļa. Ja tā notiek, pārbaudiet ierīces statusu interfeisā Remote UI, atverot to datora vai ierīces vadības panelī.
Ja Remote UI tiek atvērts no mobilā termināļa, iespējams, nevarēsit izmantot dažas funkcijas, piemēram, darbības ar failiem. Ja tā notiek, veiciet darbības interfeisā Remote UI, kas atvērts datora vai ierīces vadības panelī.
Ja ir iestatīti starpniekservera iestatījumi, izmantojot mobilā termināļa Wi-Fi iestatījumus, jūs nevarat atvērt tās ierīces interfeisu Remote UI, ko reģistrējāt, izmantojot funkciju Wi-Fi Direct. Ja tā notiek, pārbaudiet ierīces saturu, kas parādīts datora vai ierīces vadības panelī atvērtajā interfeisā Remote UI.
[Support Site] (Atbalsta vietne)
Varat piekļūt Canon atbalsta vietnei.