Ekrāna [Select Printer] (Atlasīt printeri) skatīšana

Ekrānā [Select Printer] (Atlasīt printeri) varat pārbaudīt ierīces informāciju un ierīces statusu, kā arī atlasīt ierīci, ko vēlaties izmantot reģistrēto ierīču sarakstā.
[] (Piekļuves punkts)
Parāda bezvadu LAN savienojuma statusu un piekļuves punktu SSID. Pieskaroties [], tiek parādīts mobilās ierīces termināļa Wi-Fi iestatījumu ekrāns.
Ierīču saraksts
Reģistrētās ierīces tiek parādītas sarakstā. Ierīces informāciju un statusu var pārbaudīt, izmantojot ikonu. Pieskaroties ierīces nosaukumam, tiek iespējota tās atlase izmantošanai.
Pieskaroties informācijas ikonai, varat pārbaudīt informāciju par ierīci ekrānā [Printer Details] (Printera detalizētā informācija).
[]: ierīces, kuru maksimālais papīra platums ir A4/Letter formāts.
[]: krāsu printeri.
[]: melnbaltie printeri.
[]: ar PDF tiešo drukāšanu saderīgas ierīces*
* Ierīces, kas aprīkotas ar PDF tiešās drukāšanas vai PS drukāšanas funkciju, vai ar pēc izvēles pievienotu HDD, ROM vai RAM.
[]: šeit ir ierīces informācija.
Ekrānā [Printer Details] (Printera detalizētā informācija) atveriet interfeisu Remote UI un pārbaudiet informāciju.
Ierīces dzēšana
Nospiediet ierīces nosaukumu un turiet to, pēc tam parādītajā dialoglodziņā pieskarieties opcijai [Delete] (Dzēst).
[Auto Search (Wi-Fi)] (Automātiska meklēšana (Wi-Fi))
Automātiski meklē tās ierīces tīklā, ar ko mobilās ierīces terminālim ir savienojums.
[Manual Search (Wi-Fi)] (Manuāla meklēšana (Wi-Fi))
Meklē ierīces, norādot IP adresi vai DNS nosaukumu (FQDN).
[QR Code] (QR kods)
Skenē to ierīču QR kodus, kas var parādīt QR kodus, un reģistrē šīs ierīces.
[Nearby Printers] (Tuvumā esoši printeri)
Automātiski nosaka ierīces ar Bluetooth.