Elementi, ko var iestatīt ar drukāšanas funkciju

[Output Method] (Izvades metode)
Izvēlieties drukāto datu izvades metodi.
[Print] (Drukāt): notiek parasta drukāšana.
[Store] (Saglabāt): saglabā drukājamos datus ierīces iesūtnē.
[Secure Print] (Drošā druka): Datu drukāšanai var pievienot PIN kodu, ko var saglabāt ierīcē. Šī funkcija ir noderīga, ja vēlas drukāt konfidenciālu dokumentu.
[User Name] (Lietotājvārds): parāda izdrukājamo datu lietotājvārdu. Lietotāja vārdu var mainīt, tam pieskaroties.
[Domain Name] (Domēna nosaukums): iestata lietotāja domēna nosaukumu. Ja drukāšanai nav nepieciešams domēna nosaukums, atstājiet to tukšu. Ja nezināt domēna nosaukumu, sazinieties ar ierīces administratoru.
[Authentication Mode] (Autentifikācijas režīms)
Varat pārvaldīt drukāšanu, izmantojot nodaļu ID pārvaldības funkciju vai lietotāju autentifikācijas funkciju.
[Off] (Izslēgts): lietotāju pārvaldība netiek veikta.
[Dept. ID Mgt.] (Nodaļu ID pārvaldība): iestata nodaļu ID pārvaldības informāciju.
[User Authentication] (Lietotāja autentificēšana): iestata lietotāju autentifikācijas informāciju.
PIEZĪME
Ja kā izvades galamērķi izmantojat drukāšanas serveri (manuāli reģistrēts printeris), opcija [User Authentication] (Lietotāja autentificēšana) netiek parādīta pat tad, ja drukāšanas galamērķu printeris atbalsta lietotāju autentifikāciju.
[Output Size] (Izvades lielums)
Atlasiet apdrukājamā papīra izmērus.
Ja opciju [Minimize Margins and Print] (Samazināt piemales un drukāt) iestata statusā [On] (Ieslēgt), drukāšanas apgabals tiek paplašināts līdz papīra malām. Atkarībā no drukājamo datu satura drukāšanas laikā daļa datu malās var tikt pazaudēti. Minimālais malu platums atšķiras atkarībā no ierīces modeļa.
PIEZĪME
Izpildot PDF tiešo drukāšanu*, vienmēr tiek iestatītas minimālās malas neatkarīgi no funkcijas [Minimize Margins and Print] (Samazināt piemales un drukāt) iestatījuma.
* Elements [] tiek parādīts to ierīču ekrānā [Select Printer] (Atlasīt printeri), kurās var veikt PDF tiešo drukāšanu.
[Copies] (Kopijas)
Iestatiet kopiju skaitu, kas jādrukā.
[Print Range] (Drukāšanas diapazons)
Iestatiet lapu diapazonu, kas jādrukā.
[Source] (Avots)
Atlasiet [Auto] (Automātiski) (izmanto ierīces iestatījumu) vai [Tray] (Paplāte).
PIEZĪME
Papīra avota atlasīšana var būt iespējama atkarībā no izmantotās ierīces.
[Select Color] (Atlasīt krāsu)
Maina krāsu un pelēktoņu (melnbaltu) drukāšanu. Parasti atlasa opciju [Auto] (Automātiski).
[2-sided] (Divpusēji)
Maina vienpusēju un divpusēju drukāšanu.
PIEZĪME
Atkarībā no izmantotās ierīces, drukājot uz A5/B5 formāta papīra abām pusēm, var tikt apdrukāta tikai viena puse.
[Staple] (Skavas)
Maina lapu skavošanas iestatījumus.
Lapa tiek saskavota ekrānā [Preview] (Priekšskatījums) sīktēlā sarkanajā krāsā parādītajās vietās.
PIEZĪME
Izpildot PDF tiešo drukāšanu*, dokuments var tikt saskavots vietās, kas atšķiras no sīktēla attēlā norādītajām vietām.
* Elements [] tiek parādīts to ierīču ekrānā [Select Printer] (Atlasīt printeri), kurās var veikt PDF tiešo drukāšanu.
Tālāk norādītajos gadījumos papīrs var netikt skavots pareizajās pozīcijās.
Ja drukā failu, kas ieskenēts no ainavas formātā orientēta oriģināla.
Ja drukā skenētu failu ar iestatījumu [2 on 1] (2 uz 1)
Atkarībā no izmantotās apstrādes ierīces varat iestatīt arī ekonomisko funkciju bez skavošanas Eco (Staple-Free). Tomēr, ja funkcija Eco (Staple-Free) neatbalsta norādīto papīra lielumu, papīrs tiek apdrukāts bez funkcijas Eco (Staple-Free) un ierīcē tiek parādīts kļūdas ziņojums.
[2 on 1] (2 uz 1)
Maina iestatījumu divu lapu vai vienas lapas drukāšanai uz vienas papīra loksnes.
[PDF Preview Method] (PDF priekšskatījuma metode)
Ja vēlaties lietot pakalpojumu Data Conversion Service, lai priekšskatītu PDF dokumentu, iestatiet pakalpojumu [Data Conversion Service] (Datu konvertēšanas pakalpojums) statusā [On] (Ieslēgt).
PIEZĪME
Pieejamie iestatījumi atšķiras atkarībā no ierīces modeļa.
Ja iestatāt funkcijas, kuras jūsu izmantotā ierīce neatbalsta, iestatījumi netiek lietoti.
Ja ierīce atbalsta konfigurācijas informācijas iegūšanu un jūs izmantojat funkciju [Select Printer] (Atlasīt printeri) > [Printer Details] (Printera detalizētā informācija) > [Update Printer Information] (Atjaunināt printera informāciju), ekrānā [Print Settings] (Drukas iestatījumi) varat parādīt elementus, kas atbilst ierīces funkcijām.