Ierīces IP adreses pārbaude

IP adresi varat apstiprināt ierīces tīkla iestatījumu ekrānā.
Detalizētu informāciju skatiet ierīcei pievienotajās rokasgrāmatās.
PIEZĪME
Gadījumā, ja ierīcei ir konfigurēti autentifikācijas iestatījumi, jums ir jāievada parole. Detalizētu informāciju skatiet kopā ar ierīci nodrošinātajās rokasgrāmatās vai sazinieties ar sistēmas administratoru.