Komunikācijas riski, izmantojot pašparakstītu sertifikātu

Ja mobilie termināļi un ierīces ir savienoti, izmantojot Wi-Fi, komunikācijas šifrēšanai tiek izmantots ierīcē instalētais servera sertifikāts. Piegādes laikā instalētais servera sertifikāts ir pašparakstīts sertifikāts.
Izmantojot pašparakstītu sertifikātu, pastāv iespēja, ka konfidenciāla informācija, piemēram, lietotājvārdi, paroles u.c., varētu noplūst, ja notiktu pārtvērējuzbrukums, piemēram, dators, kas pieņem, ka ierīce tiek instalēta intranetā.
Lai novērstu pārtvērējuzbrukumus un garantētu drošību, ierīcē ir jāinstalē autentificēts servera sertifikāts. Informāciju par servera sertifikāta instalēšanu noskaidrojiet pie ierīces administratora.