Nevar drukāt

Pārbaudiet tālāk norādīto.
Ierīces statuss
Vai ierīce ir ieslēgta?
Vai ierīces LPD (LPR) drukāšanas iestatījums ir iestatīts kā [On] (Ieslēgt)?
Vai ierīce ir tiešsaistē?
PIEZĪME
Katram ierīces modelim ir atšķirīga apstiprinājuma metode. Detalizētu informāciju skatiet ierīcei pievienotajās rokasgrāmatās.
Šīs lietojumprogrammas iestatījumi
Ja izmantojat drukāšanas serveri, vai ierīces kopīgošanas nosaukums saskan ar šajā lietojumprogrammā iestatīto rindas nosaukumu?
Atkarībā no izmantotā drukāšanas servera nevar drukāt, ja ierīces kopīgošanas nosaukums, kas reģistrēts drukāšanas serverī, un lietojumprogrammas Canon PRINT Business sadaļā [Queue Name] (Rindas nosaukums) iestatītais nosaukums nesakrīt.
PIEZĪME
Ja izmantojat drukāšanas serveri un reģistrējat ierīci, kas ir saderīga ar UFRII LT drukāšanas draiveri, iespējams, nevarēsit drukāt.
Atkarībā no izmantotās ierīces, iespējams, ka ir kādi to rakstzīmju ierobežojumi, ko varat izmantot lietotājvārdam. Ja ierobežoto rakstzīmju virkne ir iestatīta lietojumprogrammas sadaļā [App Settings] (Lietojumprogrammu iestatījumi) > [User Information] (Lietotāja informācija) vai drukāšanas iestatījumu sadaļā [Output Method] (Izvades metode) > [User Name] (Lietotājvārds), iespējams, nevarēsit drukāt datus no šīs lietojumprogrammas.
Lietotāja autentificēšana
Vai funkcija [Update Printer Information] (Atjaunināt printera informāciju) darbojas pareizi?
Atkarībā no ierīces iestatījumiem autentifikācijas režīma informācijas atjaunināšana var būt ierobežota. Pieskarieties opcijai [Update Printer Information] (Atjaunināt printera informāciju), iegūstiet jaunāko informāciju par ierīces konfigurāciju un tad atveriet atbalstītos autentifikācijas režīmus.
Vai drukāšana no ierīces ir iespējama tikai kā drukāšana ar lietotāja autentifikāciju?
Ja ierīcē ir atļauta tikai lietotāja autentificēta drukāšana, lietojumprogrammas sadaļā [Print Settings] (Drukas iestatījumi) > [Authentication Mode] (Autentifikācijas režīms) > [User Authentication] (Lietotāja autentificēšana) iestatiet opcijas [User Name] (Lietotājvārds) un [Password] (Parole).
Vai šīs lietojumprogrammas drukāšanas ar lietotāja autentifikāciju iestatījumi ir pareizi?
Drukāšanu ar lietotāja autentifikāciju var veikt tikai tad, ja ir pareizi ievadīta informācija laukā [User Name] (Lietotājvārds) un [Password] (Parole).
Vai mēģināt veikt lietotāja autentifikāciju kā domēna lietotājs?
Drukāšana ar lietotāja autentifikāciju neatbalsta domēna lietotājus. Iestatiet ierīcē reģistrētos datus: [User Name] (Lietotājvārds) un [Password] (Parole).