Nevar izmantot funkciju [Release and Print] (Atbrīvošana un drukāšana)

Ja tiek parādīts ziņojums “HTTP 404 Not Found”
Pārbaudiet tālāk norādīto.
Vai ierīces ieslēgšanās ir pabeigta?
Ja ieslēgšanās vēl nav pabeigta, pēc ierīces ieslēgšanās pabeigšanas vēlreiz pieskarieties opcijai [Release and Print] (Atbrīvošana un drukāšana)
Ja tiek parādīts kļūdas ziņojums
Pārbaudiet tālāk norādīto.
Vai ierīces DNS nosaukumā ir ietverts “_”?
Ja izmantotā ierīce ir reģistrēta šajā lietojumprogrammā nevis ar IP adresi, bet ar DNS nosaukumu, komunikācija ar ierīci var neizdoties, ja DNS nosaukumā ir ietverts “_”.
Ekrāna [Select Printer] (Atlasīt printeri) ierīču sarakstā pārbaudiet DNS nosaukumu. Ja zem ierīces nosaukuma parādītajā DNS nosaukumā ir ietverts “_”, piemēram, “device_01.aaa.bbb.com”, atkārtoti reģistrējiet izmantoto ierīci, to manuāli meklējot ar IP adresi.
Vai iestatījums Remote UI ir statusā [Administrator Authentication Mode] (Administratora autentifikācijas režīms)?
Ja attālā lietotāja interfeisa Remote UI sadaļā [Authentication Mode] (Autentifikācijas režīms) ir iestatīta opcija [Administrator Authentication Mode] (Administratora autentifikācijas režīms), ierīcē nevar pieteikties no mobilās ierīces termināļa. Lai iegūtu sīkāku informāciju, sazinieties ar ierīces administratoru.
Administratora privilēģiju parole
Ja parole, ko izmantojat, lai pieteiktos ierīcē ar administratora privilēģijām, ir noklusējuma parole, jūs nevarat pieteikties ierīcē. Ja tā notiek, nomainiet paroli.
Vai izmantojat ierīci, kas ir reģistrēta sadaļā Wi-Fi Direct, norādot starpniekservera iestatījumus ar mobilā termināļa Wi-Fi iestatījumu starpniecību?
Ja starpniekservera iestatījumi ir iestatīti, izmantojot mobilā termināļa Wi-Fi iestatījumus, un jums ir izveidots savienojums ar ierīci, izmantojot Wi-Fi Direct, ekrānu Izlaišana un drukāšana nevar parādīt. Izpildiet darbības ierīces vadības panelī vai atkārtoti izveidojiet savienojumu ar ierīci, izmantojot citu metodi, nevis Wi-Fi Direct.
Ja drukājamie dati netiek attēloti
Pārbaudiet tālāk norādīto.
Vai iestatījumi sadaļā [User Information] (Lietotāja informācija) ir pareizi?
Ekrānā [User Information] (Lietotāja informācija) iestatiet lietotājvārdu un domēna nosaukumu, kuru izmantojāt drukājamo datu glabāšanai.
Piesakoties kā domēna lietotājs, pārbaudiet, vai iestatījums [User Information] (Lietotāja informācija) > [Use the domain name when logging in to the printer] (Piesakoties printerī, izmantot domēna nosaukumu) ir iestatīts kā ieslēgts.
Vai ierīces iestatījumi ir pareizi?
Ja ierīces iestatījumi ir izveidoti tā, lai drukājamie dati netiktu attēloti, tie nebūs redzami.
Vai ir beidzies glabāšanas laiks?
Ja drukājamo datu glabāšanas laiks ir beidzies, drukājamie dati tiek dzēsti.
Vai cits lietotājs ir izdzēsis drukājamos datus?
Ja drukājamiem datiem ir piešķirta kategorija [Shared] (Kopīgots) vai [Group] (Grupēt), iespējams, ka cits lietotājs ir izdrukājis vai dzēsis drukājamos datus.