Pakalpojuma Data Conversion Service ierobežojumi

Interneta savienojuma vide
Ja vēlaties izmantot pakalpojumu, kuram nepieciešams interneta savienojums, piemēram, pakalpojumu “Data Conversion Service” vai mākoņa krātuvi, pārbaudiet, vai Wi-Fi tīkls, ar ko ir savienots mobilais terminālis, ir savienots ar internetu.
Tas var izveidot savienojumu ar internetu no mobilā tālruņa tīkla, piemēram, LTE vai 3G, ja attiecīgajos apstākļos nevar izveidot savienojumu ar internetu Wi-Fi tīklā, un šādos gadījumos klientam ir jāsedz ar savienojumu saistītās izmaksas.
Ierobežojumi
Var būt gadījumi, kad izveidotajam drukas darbam nav tieši tāda paša izkārtojuma kā oriģinālajam dokumentam pat tad, ja lieto pakalpojumu Data Conversion Service.
Pakalpojumā Data Conversion Service varat augšupielādēt failus, kuru lielums nepārsniedz 20 MB.
Nevar konvertēt ar paroli aizsargātus failus, failus, kuriem ir neautorizēti vai bojāti dati, kā arī tukšus failus.
Nevar lejupielādēt failus, kuriem ir vairāk nekā 99 lapas pēc datu konvertēšanas.
Ja, izmantojot pakalpojumu Data Conversion Service, šajā lietojumprogrammā drukājat failu, kas atvērts citā lietojumprogrammā, konvertētos datus nevar saglabāt mobilajā terminālī.