PDF tiešās drukas lietošanas ierobežojumi

Ja ierīces aprīkotas ar PDF tiešās drukas vai PS drukas funkciju, PDF failu nosūtiet tieši uz ierīci, kurā to drukās.
To darot, ņemiet vērā tālāk norādīto informāciju.
Drukas priekšskatījums, kas tiek parādīts, pieskaroties opcijai [Preview] (Priekšskatījums) ekrānā [Preview] (Priekšskatījums), var atšķirties no faktiski izdrukātā rezultāta.
Ja iestata ekrānu [Preview] (Priekšskatījums) > [Print Settings] (Drukas iestatījumi) > [Staple] (Skavas), dokuments var tikt skavots pozīcijās, kas atšķiras no sīktēla attēlā norādītajām pozīcijām ekrānā [Preview] (Priekšskatījums).
Palielināta priekšskatījuma attēlā nevar dzēst lapu, kuru nevēlas drukāt. Lai norādītu drukājamās lapas, tas jādara ekrānā [Print Settings] (Drukas iestatījumi) > [Print Range] (Drukāšanas diapazons).
Atkarībā no izmantotās ierīces var netikt atbalstīta tādu PDF failu drukāšana, kuros iestatīta parole. Ja šādās ierīcēs mēģina drukāt PDF failu, kurā iestatīta parole, ierīce drukāšanu atceļ.
Lai izdrukātu PDF failu, kurā ir iestatīta parole, sadaļā [Printer Details] (Printera detalizētā informācija) > [Print Options] (Drukas opcijas) > [PDF Direct Print] (PDF tiešā druka) iestatiet statusu Off.
Ja, drukājot PDF failu, kuram iestatīta parole, notiek kļūda, mobilās ierīces terminālī netiek parādīts kļūdas ziņojums.