Dokumentu drukāšana ir ilgstoša

Ja izmantojat pakalpojumu Data Conversion Service, datu augšupielāde un lejupielāde atkarībā no izdrukājamo datu satura un izmantotās komunikācijas vides var aizņemt vairākas minūtes. Apstrādes laiku var saīsināt, izmantojot tālāk minēto metodi.
Izmantojot pakalpojumu Data Conversion Service
Ja ekrānā [Preview] (Priekšskatījums) varat pieskarties opcijai [Print] (Drukāt), pirms tiek pabeigti visi datu konvertēšanas pakalpojuma atveidošanas darbi, tiek sākta drukāšana. Tā kā atveidošanas un drukāšanas procesi tiek veikti paralēli, apstrādes laiks tiek saīsināts. Taču, ja Excel failā norādāt drukāšanas diapazonu (xls un xlsx), jūs to nevarat izdarīt, līdz nav pabeigta visu datu konvertācija.