Dati netiek drukāti saskaņā ar drukāšanas iestatījumiem

Ja jūsu izmantotā ierīce neatbalsta ekrānā [Print Settings] (Drukas iestatījumi) parādītās funkcijas, šie iestatījumi netiek lietoti.
Ja iestatāt funkcijas, kuras jūsu izmantotā ierīce neatbalsta, iestatījumi netiek lietoti.
[Output Method] (Izvades metode) > [Store] (Saglabāt)
Ierīcēs, kas neatbalsta saglabāšanu iesūtnē, tiek veikta parasta drukāšana.
[Output Method] (Izvades metode) > [Secure Print] (Drošā druka)
Ierīcēs, kas neatbalsta funkciju Secure Print, tiek veikta parasta drukāšana.
[Dept. ID Mgt.] (Nodaļu ID pārvaldība) > On
Ierīcēs, kas neatbalsta nodaļu ID pārvaldības funkciju, tiek veikta parasta drukāšana.
PIEZĪME
Lai izmantotu nodaļu ID pārvaldības funkciju, ierīcē ir jāaktivizē nodaļu ID pārvaldības funkcija. Detalizētu informāciju skatiet ierīcei pievienotajās rokasgrāmatās.
[Output Size] (Izvades lielums)
Ja norādāt papīra lielumu, ko ierīce neatbalsta, drukas darbs tiek izdrukāts uz cita papīra lieluma vai ierīces vadības panelī tiek parādīts papīra apstiprināšanas paziņojums.
[Select Color] (Atlasīt krāsu) > [Color] (Krāsu)
Ierīcēs, kas neatbalsta krāsu drukāšanu, šie iestatījumi netiek lietoti un drukas darbs tiek izdrukāts melnbalts.
[2-sided] (Divpusēji) > On
Ierīcēs, kas neatbalsta divpusēju drukāšanu, šie iestatījumi netiek lietoti un drukas darbs tiek izdrukāts uz papīra vienas puses.
[Staple] (Skavas) > On
Ierīcēs, kas neatbalsta skavošanu, šie iestatījumi netiek lietoti un drukas darbs tiek izdrukāts bez skavošanas.
Pat tad, ja lietojat ierīci, kuras apstrādes ierīce atbalsta skavotāja pievienošanu, drukas darbi, kuru lapas lielums nav LTR vai A4, var tikt izvadīti bez skavošanas.
PIEZĪME
Parādītie iestatījumi katrai ierīcei atšķiras.
Ja ierīce atbalsta konfigurācijas informācijas iegūšanu un jūs izmantojat funkciju [Select Printer] (Atlasīt printeri) > [Printer Details] (Printera detalizētā informācija) > [Update Printer Information] (Atjaunināt printera informāciju), ekrānā [Print Settings] (Drukas iestatījumi) varat parādīt elementus, kas atbilst ierīces funkcijām. Ja nevar iegūt ierīces konfigurācijas informāciju, visas pozīcijas tiks parādītas ekrānā [Print Settings] (Drukas iestatījumi).