Įvesto fakso numerio patvirtinimo lauko rodymas

Galite rodyti įvesto fakso numerio patvirtinimo lauką pasirinkę funkciją [Fax] (Fakss).

Procedūros

1.Bakstelėkite [] viršutiniame dešiniajame Canon PRINT Business pradžios ekrano kampe → [App Settings] (Programos parametrai).
2.Įjunkite [Confirm Entered Fax Number] (Apstiprināt ievadīto faksa numuru) On.

Rezultatas

[Confirm] (Apstiprināt) rodoma ekrane [Specify Destinations] (Norādīt adresātus), priklausančiame funkcijai [Fax] (Fakss).