WebDAV prievado nustatymas

Galima nustatyti WebDAV prievado numerį, kuris naudojamas nuskaitant su įrenginiu „imageRUNNER ADVANCE“.
Numatytasis parametras yra „8080“.

Procedūros

1.Bakstelėkite [] viršutiniame dešiniajame Canon PRINT Business pradžios ekrano kampe → [App Settings] (Programos parametrai).
2.Bakstelėkite [WebDAV Port] (WebDAV prievadas).
3.Dialogo lange įveskite prievado numerį → bakstelėkite [OK] (Gerai).

Rezultatas

Nustatytas numeris rodomas ekrane [App Settings] (Programos parametrai) > [WebDAV Port] (WebDAV prievadas).
PASTABA
Nenustatykite prievado numerio, kuris jau naudojamas jūsų mobiliajame terminale.
Jei nuskaitysite naudodami funkciją [Scan and Send] (Skenavimas ir siuntimas), kuri įdiegta „imageRUNNER ADVANCE“ serijos įrenginiuose, įrenginio valdymo skydelio meniu [Host Name] (Pagrindinio kompiuterio vardas) nurodykite pagrindinio kompiuterio pavadinimą. Pagrindinio kompiuterio pavadinimą įveskite toliau nurodytu formatu, nurodydami ir prievado numerį, vadovaudamiesi ekrane [Scan] (Skenavimas) rodomomis instrukcijomis.
<Įvesties pavyzdys>
Jei IP adresas yra „192.168.0.xxx“ ir naujas prievado numeris yra „8008“:
http://192.168.0.xxx:8008/