Tarpinio serverio nustatymas

Jei ryšiui su naudojamu įrenginiu arba naudojant „Data Conversion Service“ reikalingas tarpinis serveris, jį galima nustatyti iš anksto.
PASTABA
Tarpinio serverio negalima naudoti ryšiui su debesijos serverio paslauga.

Procedūros

1.Bakstelėkite [] viršutiniame dešiniajame Canon PRINT Business pradžios ekrano kampe → bakstelėkite [App Settings] (Programos parametrai).
2.Bakstelėkite [Proxy Settings] (Tarpinio serverio parametrai) → bakstelėkite [Use Proxy] (Naudoti tarpinį serverį).
3.Įveskite reikiamus elementus.
Informacijos apie parametrus teiraukitės savo tinklo administratoriaus.
4.Bakstelėkite [OK] (Gerai).

Rezultatas

Tarpinis serveris rodomas kaip [Use] (Naudoti) ekrane [App Settings] (Programos parametrai) > [Proxy Settings] (Tarpinio serverio parametrai).
PASTABA
Kai programa uždaryta, atkuriama [Proxy Settings] (Tarpinio serverio parametrai) reikšmė [Do Not Use] (Nenaudoti). Vėl paleidę sistemą, nustatykite jį taip, kaip reikia.