SNMP bendruomenės pavadinimo nustatymas

Galima nustatyti SNMP bendruomenės pavadinimą. Numatytasis pavadinimas yra „public“. Paprastai šio parametro keisti nereikia.

Procedūros

1.Bakstelėkite [] viršutiniame dešiniajame Canon PRINT Business pradžios ekrano kampe → [App Settings] (Programos parametrai).
2.Bakstelėkite [SNMP Community Name] (SNMP bendruomenės pavadinimas).
3.Įveskite SNMP bendruomenės pavadinimą → bakstelėkite [OK] (Gerai).

Rezultatas

Nustatytas SNMP bendruomenės pavadinimas rodomas ekrane [App Settings] (Programos parametrai) > [SNMP Community Name] (SNMP bendruomenės pavadinimas).