Naudotojo informacijos nustatymas

Galima iš anksto nustatyti naudotojo informaciją, kurios reikia norint prisijungti prie įrenginio. Įvesta naudotojo informacija naudojama toliau nurodytoms funkcijoms.
„Bluetooth“ įrenginio registracija
Provide Address (Pateikti adresą)
Release and Print (Išleisti ir spausdinti)
Printer Control Panel Login (Prisijungimas prie spausdintuvo valdymo skydo)
Be to, nurodyta informacija gali būti naudojama spausdinant.

Procedūros

1.Bakstelėkite [] viršutiniame dešiniajame Canon PRINT Business pradžios ekrano kampe → [App Settings] (Programos parametrai).
2.Bakstelėkite [User Information] (Informacija apie naudotoją).
3.Įveskite naudotojo informaciją.
[Log in as Guest user] (Prisijunkite kaip svečias):
Leidžia prisijungti nenaudojant naudotojo duomenų, kuriuos galima nustatyti šia programa.
[User Name] (Vartotojo vardas):
Įveskite vartotojo vardą.
[Password] (Slaptažodis):
Įveskite slaptažodį.
Nustatydami [Domain Name] (Domeno vardas)
Įveskite domeno vardą, kurio reikia jungiantis prie įrenginio.
[Use the same user information when printing] (Spausdinant naudoti tą pačią naudotojo informaciją):
Nurodyti [User Name] (Vartotojo vardas)/[Password] (Slaptažodis)/[Domain Name] (Domeno vardas) taikomi, kaip nurodyta.
[Print Settings] (Spausdinimo parametrai) > [Output Method] (Išvesties metodas) > [User Name] (Vartotojo vardas)/[Domain Name] (Domeno vardas)*1
[Authentication Mode] (Autentifikavimo režimas) > [User Authentication] (Naudotojo tapatybės patvirtinimas) > [User Name] (Vartotojo vardas)/[Password] (Slaptažodis)*2
*1 [User Name] (Vartotojo vardas)/[Domain Name] (Domeno vardas) nenaudojami, jei yra nenurodyti.
*2 Domeno vardas nenaudojamas spausdinimui patvirtinus naudotojo tapatybę.
[Use the domain name when logging in to the printer] (Naudoti domeno pavadinimą prisijungiant prie spausdintuvo):
Leidžia prisijungti naudojant domeno vardą, įvestą [Domain Name] (Domeno vardas), kai naudojamas „Bluetooth“ įrenginio registras ir (arba) [Direct Connection] (Tiesioginis ryšys)/[Provide Address] (Adreso pateikimas)/[Release and Print] (Išleisti ir spausdinti)/[Printer Control Panel Login] (Prisijungimas prie spausdintuvo valdymo skydo) funkcija.
4.Bakstelėkite [OK] (Gerai).

Rezultatas

Nustatytas naudotojo vardas rodomas ekrane [App Settings] (Programos parametrai) > [User Information] (Informacija apie naudotoją).