Wi-Fi Direct spausdintuvo naudojimas

Turite įgalinti mobiliojo terminalo buvimo vietą, kad galėtumėte naudoti Wi-Fi Direct spausdintuvus.

Procedūros

1.Bakstelėkite [] viršutiniame dešiniajame Canon PRINT Business pradžios ekrano kampe → bakstelėkite [App Settings] (Programos parametrai).
2.Bakstelėkite [Use Wi-Fi Direct Printer] (Naudoti „Wi-Fi Direct“ spausdintuvą).
3.Ekrane bakstelėkite [OK] (Gerai).

Rezultatas

Ekranas [App Settings] (Programos parametrai) > [Use Wi-Fi Direct Printer] (Naudoti „Wi-Fi Direct“ spausdintuvą) įgalintas.