Vaizdų fiksavimas fotoaparatu

Nufotografuokite fotoaparatu ir importuokite nuotraukas į šią programą PDF formatu. Prieš PDF konvertavimą vaizdą galima apkirpti ir ištaisyti iškraipymus.

Procedūros

1.Pradžios ekrane „Canon PRINT Business“ bakstelėkite [Capture] (Fiksavimas).
Kai rodomas programos pasirinkimo dialogo langas
Pasirinkite naudotiną fotoaparato programą.
2.Nufotografuokite norimą nuskaityti dokumentą.
3.Pasirinkite reikiamą vaizdo dalį ekrane [Corr. Distortion (Trapezoid)] (Tinkamas iškraipymas (trapecijos formos)).
Ribų koregavimas
[]/[]:
Bakstelint [] pasirenkama visa sritis. Bakstelint [] sritis nustatoma automatiškai.
[]/[]:
Judinant []/[], galima rankiniu būdu koreguoti sritį.
Vertikalaus ir horizontalaus santykio pasirinkimas
[Auto] (Automatinis)/[A4]/[LTR]:
Pasirinkta vaizdo dalis pataisoma, kad atitiktų pasirinktą aukščio ir pločio santykį.
4.Bakstelėkite [Next] (Kitas).
5.Koreguokite rodinyje [Image Processing Mode] (Atvaizdų komponavimo režimas) rodomą spaudinį.
[]:
vaizdas pasukamas į kairę.
[Paper] (Popierius):
tinkamas režimas originalaus dokumento fiksavimui.
[Whiteboard 1] (Lenta 1):
Tinkamas režimas baltos lentos fiksavimui. Leidžia pašalinti šešėlius, netolygumus ir atspindžius.
[Whiteboard 2 (Thick)] (Lenta 2 (storis)):
Tinkamas režimas baltos lentos fiksavimui. Leidžia ne tik pašalinti šešėlius, netolygumus ir atspindžius, bet ir koreguoti neryškias raides ir linijas.
[Off] (Išjungta):
koregavimas neatliekamas.
6.Bakstelėkite [Store] (Išsaugojimas).
Pasirinkite glaudinimo rodiklį.
Parodomas įrašyto PDF failo vaizdas.
PASTABA
Pasirinkus [Whiteboard 1] (Lenta 1), neryškios raidės ir linijos gali būti nevientisos.
[Whiteboard 2 (Thick)] (Lenta 2 (storis)) negali ištaisyti visų neryškių raidžių ir linijų.

Susijusios temos