Kaip peržiūrėti dokumento peržiūros ekraną

Dokumentų peržiūros ekrane galima patikrinti duomenų peržiūras, siųsti el. laiškus ir spausdinti.
[]
[Open in Adobe Acrobat] (Atidaryti per „Adobe Acrobat“)
Jei jūsų naudojamame mobiliajame terminale yra įdiegta programa „Adobe Acrobat“, atverkite peržiūrimus PDF duomenis su „Adobe Acrobat“.
[Open in] (Atidaryti per)
Peržiūrimi duomenys atidaromi per kitą mobiliajame terminale įdiegtą programą.
[]
Peržiūrimi duomenys išsiunčiami el. paštu.
Bakstelėjus [] ir pasirinkus siuntimo priemonę, nuskaitytas duomenų failas prikabinamas prie naujo el. laiško.
[]
Peržiūrimi duomenys išspausdinami. Bakstelėjus [], rodomas spausdinimo ekranas [Preview] (Peržiūra).