Vietinių dokumentų atidarymas kita programa

Mobiliajame terminale įrašytą failą galite atidaryti naudodami kitą programą.

Procedūros

1.Pradžios ekrane „Canon PRINT Business“ bakstelėkite [Documents] (Dokumentai).
2.Failo pasirinkimo ekrane pasirinkite failą, kurį norite atidaryti naudodami kitą programą.
Parodomas dokumento peržiūros rodinys.
3.Peržiūros ekrane bakstelėkite [].
4.Bakstelėkite [Open in] (Atidaryti per).
5.Bakstelėkite norimą naudoti programą.

Rezultatas

Failas atidaromas pasirinktoje programoje.
PASTABA
Priklausomai nuo pasirinkto failo ir pasirinktos programos, failas gali būti netinkamai atidarytas.