Autorių teisės

Copyright CANON INC. 2021
Be išankstinio raštiško „Canon, Inc.“ leidimo jokia šio leidinio dalis negali būti atgaminta, perduota, perrašyta, saugoma atgaminimo sistemoje, išversta į kurią nors kalbą arba kompiuterinę kalbą jokia forma ir jokiomis priemonėmis, elektroniniu, mechaniniu, magnetiniu, optiniu, cheminiu, rankiniu ar kokiu nors kitokiu būdu.