Prekių ženklai

„Android“, „Chrome“, „Google Play“ ir „Gmail“ yra registruotieji prekių ženklai arba „Google Inc.“ prekių ženklai.
„macOS“ ir „Safari“ yra „Apple Inc.“ prekių ženklai.
„iOS“ yra „Cisco“ prekių ženklas arba registruotasis prekių ženklas Jungtinėse Amerikos Valstijose ir kitose šalyse ir yra naudojamas pagal licenciją.
„Bluetooth“ žodžio ženklas ir logotipai yra registruotieji prekių ženklai, priklausantys „Bluetooth SIG, Inc.“, ir visus tokius ženklus „Canon“ naudoja pagal licenciją.
Visi šiame dokumente nurodyti prekių ženklai ir gaminių pavadinimai yra registruotieji prekių ženklai arba atitinkamų savininkų prekių ženklai.
All other trademarks are the property of their respective owners.