Kaip peržiūrėti ekraną [Other Functions] (Kitos funkcijos)

Ekrane [Other Functions] (Kitos funkcijos) galite naudoti šioje programoje prieinamas pasirenkamas funkcijas bei galite peržiūrėti nuorodas į funkcijas pradžios ekrane.
Funkcijų sąrašas
Bakstelėjus funkcijos pavadinimą, rodomas funkcijos ekranas.
Nuorodų peržiūra
Įjungus funkciją, rodoma nuoroda į pradžios ekraną.
Edit
Funkcijų tvarką galite pakeisti bakstelėję piktogramą Edit.
Tvarkos keitimas
Nutempę [] galite pakeisti rodymo tvarką.