Tiesioginio ryšio pradžia su „Bluetooth“

Įrenginio tiesioginio ryšio režimas įjungiamas per mobilųjį terminalą naudojant „Bluetooth“ ir sujungia tiesiai su įrenginiu. Galima tiesiogiai prisijungti vykdant operacijas iš mobiliojo terminalo ir nevaldant tiesiogiai įrenginio.

Išankstinės sąlygos

Jūsų naudojamą įrenginį galima sujungti tiesiogiai.
Naudojamame įrenginyje yra įdiegta su „Bluetooth“ suderinama parinktis.
Naudojamo įrenginio parametruose įjungta „Bluetooth“ funkcija.
Mobiliojo terminalo parametruose yra įjungta „Bluetooth“ funkcija.
Nustatytas [App Settings] (Programos parametrai) > [User Information] (Informacija apie naudotoją).
Tačiau [Log in as Guest user] (Prisijunkite kaip svečias) turi būti išjungtas.
Mobiliojo terminalo parametruose yra įjungta vietos informacija.

Procedūros

1.Bakstelėkite [Other Functions] (Kitos funkcijos) „Canon PRINT Business“ pradžios ekrane.
2.Bakstelėkite [Direct Connection] (Tiesioginis ryšys).
3.Bakstelėkite [Connect] (Prijungiamumas).
4.Rodinyje [Nearby Printers] (Šalia esantys spausdintuvai) bakstelėkite naudojamą įrenginį.
Jei įrenginys nerandamas
Prieikite prie vietos, kurioje matomas įrenginys, ir bakstelėkite [Search] (Ieškoti). Įrenginys „Bluetooth“ ryšiu yra aptinkamas apie 2 m/80 inches atstumu.
Jei rodomas ekranas [Usage] (Naudojimas)
Įveskite ekrane rodomą PIN kodą ir užregistruokite (susiekite) įrenginį mobiliajame terminale kaip įrenginį sujungtą „Bluetooth“ ryšiu.
Jei rodomas ekranas [Adjust Sensitivity] (Jautrumo sureguliavimas)/[Adjust Sensitivity for Login] (Jautrumo sureguliavimas prisijungimui)
Jūsų naudojamam mobiliajam terminalui būtina sureguliuoti „Bluetooth“ jautrumą. Sureguliuokite jautrumą pagal ekrane rodomas instrukcijas.
5.Kai parodomas pranešimas, informuojantis apie tiesioginio ryšio užmezgimą, bakstelėkite [OK] (Gerai).

Rezultatas

Mobilusis terminalas sujungiamas su pasirinktu įrenginiu. Pradžios ekrano viršuje po įrenginio piktograma rodoma [Direct Connection] (Tiesioginis ryšys).
Norėdami tiesioginį ryšį atjungti, bakstelėkite [End] (Baigti) ekrane [Direct Connection] (Tiesioginis ryšys).

Susijusios temos