Palaikomi įrenginiai

Palaikomų įrenginių sąrašą galite peržiūrėti „Canon PRINT Business“ informaciniame puslapyje.
Informacinį puslapį galite pasiekti atlikę toliau nurodytus veiksmus.
Šioje programoje
Bakstelėkite [] > [Help] (Žinynas) viršutiniame dešiniajame pradžios ekrano kampe → bakstelėkite puslapio viršuje esančią nuorodą į informacinį puslapį.
Iš „Google Play“
Pasiekite iš „Canon PRINT Business“ parsisiuntimo puslapio.
Iš „Canon“ svetainės
Ieškokite „Canon PRINT Business“.
PASTABA
Atsižvelgiant į įrenginio modelį, gali reikėti atnaujinti programinę aparatinę įrangą. Jei rodomas paraginimas atnaujinti programinę aparatinę įrangą, atnaujinkite daugiafunkcio įrenginio programinę aparatinę įrangą.
Jei kaip išvesties vietą nurodysite spausdinimo serverį, rankiniu būdu suraskite serverį nurodydami IP adresą / DNS.
Ši programa neveikia su daugiafunkciu įrenginiu, kuriame įdiegta išorinio serverio funkcija.