Įrenginio prijungimas naudojant belaidį LAN

Norėdami prijungti įrenginį naudojant belaidį LAN, naudodami įrenginio belaidžio LAN ryšio SSID parametrus prijunkite įrenginį prie to paties tinklo, prie kurio yra prijungtas mobilusis terminalas.
Tinklo, prie kurio yra prijungtas mobilusis terminalas, SSID galima patikrinti [Auto Search] (Automatinė paieška) > [To Set Printer Wireless LAN] (Nustatyti spausdintuvo belaidį LAN).
Konfigūravimo būdas gali skirtis atsižvelgiant į naudojamą įrenginį. Daugiau informacijos ieškokite su įrenginiu gautame vadove.