Kaip peržiūrėti ekraną [Printer Details] (Informacija apie spausdintuvą)

Galite peržiūrėti išsamią įrenginio informaciją.
Rodoma įrenginio būsena, [Printer Name] (Spausdintuvo pavadinimas), [Product Name] (Produkto pavadinimas), [IP Address] (IP adresas) ir [MAC Address] (IP adresas).
[Update Printer Information] (Spausdintuvo informacijos naujinimas)
Ši funkcija rodoma, kai įrenginys leidžia gauti konfigūravimo informaciją. Atsižvelgiant į tai, kokios funkcijos įdiegtos ir palaikomos įrenginyje, įrenginio informacija renkama ir pateikiama ekrane [Print Settings] (Spausdinimo parametrai).
[Output Method] (Išvesties metodas) > [Secure Print] (Saugus spausdinimas), [Save] (Įrašyti)
[Authentication Mode] (Autentifikavimo režimas)
[2-sided] (Dvipusis)
[Staple] (Sankabėlė)
Įprastai informacija renkama ir pateikiama [Print Settings] (Spausdinimo parametrai) registruojant įrenginį. Šią funkciją naudokite nurodytais atvejais.
Įrenginio konfigūravimo informacijos negalima rinkti registruojant įrenginį.
Įrenginio parinktys keičiamos po registracijos.
PASTABA
Jei įrenginio konfigūravimo informacijos negalima gauti, visi elementai bus rodomi ekrane [Print Settings] (Spausdinimo parametrai).
[Port Settings] (Prievado parametrai)
Galite nurodyti eilės pavadinimą ir įrenginio spausdintuvo prievado tipą.
[Print Options] (Spausdinimo parinktys)
Spausdinant PDF failą iš tiesioginį PDF spausdinimą palaikančio įrenginio, įjungia ir išjungia tiesioginio PDF spausdinimo funkciją.
[Remove from List] (Šalinti iš sąrašo)
Rodomą įrenginį galite panaikinti rodinio [Select Printer] (Spausdintuvo pasirinkimas) sąraše.
[Remote UI] (Nuotolinio vartotojo sąsaja)
Galite peržiūrėti įrenginio Remote UI. Kai rodomas pranešimas [Check the details using the Remote UI.] (Informacijos tikrinimas naudojant nuotolinio vartotojo sąsają) ekrane [Scanner] (Skaitytuvas)/[Printer] (Spausdintuvas), bakstelėkite [Remote UI] (Nuotolinio vartotojo sąsaja), kad patikrintumėte informaciją.
PASTABA
Norėdami sugrįžti į programą peržiūrėję Remote UI, bakstelėkite programos piktogramą mobiliojo terminalo pradžios ekrane.
Atsižvelgiant į įrenginį, galite neturėti galimybės peržiūrėti Remote UI naudodamiesi mobiliuoju terminalu. Jei taip yra, naudodamiesi kompiuteriu arba įrenginio valdymo skydeliu peržiūrėkite Remote UI rodomą įrenginio būseną.
Jei Remote UI rodoma mobiliajame terminale, galite neturėti galimybės naudotis kai kuriomis funkcijomis, pvz., atlikti veiksmų su failais. Tokiu atveju veiksmus atlikite kompiuteryje arba įrenginio valdymo skydelyje rodomoje Remote UI.
Jei tarpinio serverio parametrai buvo nustatyti naudojant mobiliojo terminalo „Wi-Fi“ parametrus, negalite peržiūrėti Remote UI įrenginio, kurį užregistravote naudodami „Wi-Fi Direct“. Tokiu atveju įrenginio būseną patikrinkite kompiuteryje arba įrenginio valdymo skydelyje rodomoje Remote UI.
[Support Site] (Informacinis puslapis)
Galite pasiekti „Canon“ informacinę svetainę.