Kaip peržiūrėti ekraną [Select Printer] (Spausdintuvo pasirinkimas)

Ekrane [Select Printer] (Spausdintuvo pasirinkimas) galima patikrinti įrenginių informaciją ir įrenginių būseną bei užregistruotų įrenginių sąraše pasirinkti norimą naudoti įrenginį.
[] (Prieigos taškas)
Rodoma belaidžio LAN prijungimo būsena ir prieigos taško SSID. Bakstelėjus [], parodomas mobiliojo terminalo „Wi-Fi“ parametrų rodinys.
Įrenginių sąrašas
Užregistruoti įrenginiai parodomi sąrašo forma. Piktograma nurodo įrenginio informaciją ir būseną. Bakstelėjus įrenginio pavadinimą, galima jį pasirinkti kaip naudotiną įrenginį.
Bakstelėjus išsamios informacijos piktogramą, galima peržiūrėti išsamią informaciją apie įrenginį ekrane [Printer Details] (Informacija apie spausdintuvą).
[]: įrenginiai, kurių didžiausias popieriaus plotis yra A4 / „Letter“.
[]: spalvoti spausdintuvai.
[]: Nespalvoti spausdintuvai.
[]: tiesioginį PDF spausdinimą palaikantys įrenginiai.*
* Įrenginiai, turintys tiesioginio PDF spausdinimo arba PS spausdinimo funkciją arba prijungtą pasirenkamą HDD, ROM arba RAM
[]: yra informacijos iš įrenginio.
Peržiūrėkite Remote UI iš ekrano [Printer Details] (Informacija apie spausdintuvą) ir patikrinkite informaciją.
Įrenginio naikinimas
Paspauskite ir palaikykite įrenginio pavadinimą, tada parodytame dialogo lange bakstelėkite [Delete] (Naikinti).
[Auto Search (Wi-Fi)] (Automatinė paieška („Wi-Fi“))
Automatiškai ieškoma tinkle, prie kurio prijungtas mobilusis terminalas, esančių įrenginių.
[Manual Search (Wi-Fi)] (Paieška rankomis („Wi-Fi“))
Ieškoma įrenginių, nurodant IP adresą arba DNS pavadinimą (FQDN).
[QR Code] (QR kodas)
Nuskaitomi įrenginių, kurie gali rodyti QR kodus, QR kodai, ir tie įrenginiai užregistruojami.
[Nearby Printers] (Šalia esantys spausdintuvai)
Automatiškai aptinkami įrenginiai su „Bluetooth“.