Saugusis spausdinimas

Spausdinimo duomenis galite papildyti PIN kodu ir įrašyti juos įrenginyje. Ši funkcija naudinga, kai norima išspausdinti konfidencialų dokumentą.

Išankstinės sąlygos

Naudojamas įrenginys palaiko saugiojo spausdinimo funkciją.

Procedūros

Spausdintino failo pasirinkimas

1.Dokumento peržiūros ekrane atverkite failą, kurį norite išspausdinti.
2.Bakstelėkite [].
Ekrane parodomas [Preview] (Peržiūra) rodinys.

Pasirinkto failo spausdinimas

1.Bakstelėkite [Printer] (Spausdintuvas) ir pasirinkite įrenginį, kurį naudosite spausdinimui.
2.Bakstelėkite spausdinimo parametrus → bakstelėkite [Output Method] (Išvesties metodas).
3.Ekrane [Output Method] (Išvesties metodas) pasirinkite [Secure Print] (Saugus spausdinimas) → bakstelėkite informacijos piktogramą.
4.Ekrane [Secure Print] (Saugus spausdinimas) nustatykite saugųjį spausdinimą.
[PIN]:
Spausdindami iš įrenginio įveskite reikiamą slaptažodį.
[Confirm User Information When Performing Secure Print] (Patvirtinti naudotojo informaciją vykdant saugųjį spausdinimą):
Įjungus šią parinktį, saugiojo spausdinimo metu parodomas dialogo langas, kuriame reikia patvirtinti / nustatyti dokumento pavadinimą, naudotojo vardą ir slaptažodį.
5.Sugrįžkite į ekraną [Output Method] (Išvesties metodas) > [Print Settings] (Spausdinimo parametrai) > [Preview] (Peržiūra).
6.Ekrane [Preview] (Peržiūra) bakstelėkite [Secure Print] (Saugus spausdinimas).
7.Pasirinkite dokumento pavadinimą ir įrenginio valdymo skydelyje įveskite slaptažodį.
PASTABA
Informacijos apie įrenginyje išsaugoto failo spausdinimą ieškokite su įrenginiu pateiktose naudojimo instrukcijose.

Rezultatas

Pasirinkti duomenys išspausdinami.

Susijusios temos