Naudotojų valdymas spausdinant

Spausdinimo procesą galite kontroliuoti naudodami skyriaus ID valdymo funkciją arba naudotojų tapatybės patvirtinimo funkciją.

Išankstinės sąlygos

Naudojamas įrenginys palaiko skyriaus ID valdymo funkciją / naudotojo tapatybės patvirtinimo funkciją.
Įrenginyje įjungta skyriaus ID valdymo / naudotojo tapatybės patvirtinimo funkcija.
PASTABA
Daugiau informacijos ieškokite su įrenginiu gautame vadove.
Naudotojo tapatybės patvirtinimui naudojama įrenginyje įrašyta vietoje saugoma naudotojo informacija.

Procedūros

Spausdintino failo pasirinkimas

1.Dokumento peržiūros ekrane atverkite failą, kurį norite išspausdinti.
2.Bakstelėkite [].
Ekrane parodomas [Preview] (Peržiūra) rodinys.

Pasirinkto failo spausdinimas

1.Bakstelėkite [Printer] (Spausdintuvas) ir pasirinkite įrenginį, kurį naudosite spausdinimui.
2.Bakstelėkite spausdinimo parametrus → bakstelėkite [Authentication Mode] (Autentifikavimo režimas).
3.Bakstelėkite informacijos piktogramą [Dept. ID Mgt.] (Skyriaus ID valdymas)/[User Authentication] (Naudotojo tapatybės patvirtinimas).
4.Sukonfigūruokite naudotojų valdymo parametrus.
[Dept. ID Mgt.] (Skyriaus ID valdymas)
[Department ID] (Skyriaus ID)/[PIN]:
Įveskite įrenginyje nustatytą reikšmę.
[User Authentication] (Naudotojo tapatybės patvirtinimas)
[User Name] (Vartotojo vardas)/[Password] (Slaptažodis):
Įveskite įrenginyje nustatytą reikšmę.
[Confirm Department ID/PIN When Printing] (Spausdinant patvirtinti skyriaus ID/PIN):
Kai įjungta, vykdant spausdinimo užduotį programoje parodomas dialogo langas, kuriame reikia patvirtinti arba nustatyti tapatybės patvirtinimo informaciją.
5.Sugrįžkite į ekraną [Print Settings] (Spausdinimo parametrai) > [Preview] (Peržiūra).
6.Ekrane [Preview] (Peržiūra) bakstelėkite [Print] (Spausdinimas).

Rezultatas

Pasirinktų duomenų spausdinimas valdomas naudojant nustatytą metodą.

Susijusios temos