„imageCLASS/i-SENSYS“ serijos programinės aparatinės įrangos atnaujinimas

Atsižvelgiant į įrenginio modelį, gali reikėti atnaujinti programinę aparatinę įrangą.
Kai rodomas paraginimas atnaujinti programinę aparatinę įrangą, tai darykite toliau aprašytu būdu.
PASTABA
Jei naudojate „imageRUNNER ADVANCE“ serijos įrenginius, programinės aparatinės įrangos atnaujinti nereikia.
Jei atnaujinant šią programą palaikančią programinę aparatinę įrangą parametro [Enable Canon Mobile Scanning] (Įjungti „Canon“ mobiliųjų įrenginių nuskaitymą) reikšmė yra [Off] (Išjungta), registruojant įrenginį bus rodomas pranešimas, raginantis atnaujinti programinę aparatinę įrangą. Kai naudojate šią programą, nustatykite parametro [Enable Canon Mobile Scanning] (Įjungti „Canon“ mobiliųjų įrenginių nuskaitymą) reikšmę [On] (Įjungta). Jei naudojamas įrenginys neturi [Enable Canon Mobile Scanning] (Įjungti „Canon“ mobiliųjų įrenginių nuskaitymą) parametrų, nustatykite [Dedicated Port Settings] (Skirtojo prievado parametrai) reikšmę [On] (Įjungta).

Yra du būdai atnaujinti programinę aparatinę įrangą.
Patikrinkite šios programos informacinį puslapį ir naudokite įrenginio modelį atitinkantį būdą.
Naujinimas internetu
Parsisiųskite programinę aparatinę įrangą į daugiafunkcį įrenginį internetu nenaudodami kompiuterio („Windows“ / „Mac“), o tada atnaujinkite programinę aparatinę įrangą.
Daugiafunkcis įrenginys turi būti prijungtas prie interneto.
Atsižvelgiant į įrenginio modelį, galite neturėti galimybės atnaujinti internetu.
Atnaujinimas naudojant kompiuterį („Windows“ / „Mac“)
Iš „Canon“ svetainės parsisiųskite programinę aparatinę įrangą į kompiuterį („Windows“ / „Mac“), o tada atnaujinkite programinę aparatinę įrangą.
Daugiafunkcis įrenginys ir kompiuteris turi būti sujungti vietiniame tinkle arba naudojant USB.
PASTABA
Norėdami gauti informacijos apie reikalaujamą sistemos aplinką, žr. „User Support Tool Operation Guide“.

Daugiau informacijos apie atnaujinimą
Žr. šios programos informacinę svetainę.
1.Bakstelėkite [] > [Help] (Žinynas) „Canon PRINT Business“ pradžios ekrano viršutiniame dešiniajame kampe → bakstelėkite puslapio viršuje esančią nuorodą į informacinį puslapį.
2.Informaciniame puslapyje peržiūrėkite programinės aparatinės įrangos naujinimo puslapį ir vykdykite instrukcijas.
PASTABA
Jei norite atnaujinti naudodami kompiuterį („Windows“ / „Mac“), iš „Canon“ svetainės parsisiųskite programinę aparatinę įrangą, o tada ją atnaujinkite. Kompiuteryje pasiekite šios programos informacinį puslapį ir vykdykite programinės aparatinės įrangos naujinimo tinklalapyje pateiktus nurodymus.
Be to, informacinį puslapį galite pasiekti persiųsdami URL į kompiuterį iš mobiliojo terminalo, kaip aprašyta toliau.
1.Įjunkite informacinę svetainę, pasirinkite naršyklės bendrinimo meniu, tada pasirinkite el. laiškų siuntimo programą.
2.Nusiųskite URL el. pašto adresu, kurį gali pasiekti kompiuteris.
3.Kompiuteryje atidarykite el. laišką ir įjunkite informacinę svetainę naršyklėje.