Elementai, kuriuos galima nustatyti naudojant nuskaitymo funkciją

Šioje dalyje pateiktas nuskaitymo parametrų, kuriuos palaiko „Canon PRINT Business“ sąrašas.
Įrenginių serijos yra dviejų toliau nurodytų tipų:

„imageRUNNER ADVANCE“ serijos įrenginiams

Galima sukonfigūruoti nuskaitymo parametrus ir vykdyti nuskaitymą iš mobiliojo terminalo naudojant daugiafunkcio įrenginio funkciją [Scan for Mobile] (Nuskaitymas į mobiliuosius įrenginius).
Jei negalite naudoti funkcijos [Scan for Mobile] (Nuskaitymas į mobiliuosius įrenginius), galite sukonfigūruoti nuskaitymo parametrus ir vykdyti nuskaitymą įrenginyje „imageRUNNER ADVANCE“ įdiegę nemokamą programą „Canon Mobile Scanning MEAP Application“.
Palaikomi parametrai
Select Color (Pasirinkti spalvą)
Auto (Color/Gray), Auto (Color/B&W), Color, Grayscale, Black & White
Resolution (Raiška)
150 x 150 dpi, 300 x 300 dpi, 600 x 600 dpi
Original Size/Scan Size (Originalų formatas/Nuskaitymo dydis)
Auto, A4, A4R, A3, A5, A5R, B4, B5, B5R, LTR, LTRR, LGL, STMT, STMTR, 11x17
File Format (Failo formatas)
PDF*1, JPEG, TIFF, OOXML (pptx), OOXML (docx), XPS*2
*1 Galima nustatyti „Compact“, „OCR“ ir „Encryption“.
*2 Galima nustatyti tik naudojant funkciją [Scan and Send] (Skenavimas ir siuntimas).
2-Sided Original/2-Sided (Dvipusis originalas/Dvipusis)
Off, Book Type, Calendar Type
Original Type (Originalo tipas)
Text, Photo, Text/Photo
Density (Tankis)
Devyni lygiai
PASTABA
Galimi parametrai gali skirtis, tai priklauso nuo modelio.
Jei nuskaitymo parametrus konfigūruojate mobiliajame terminale, [Different Size Originals] (Skirtingų formatų originalai) nėra galima.
Jei bandysite nustatyti elementus, kurių negalima nustatyti kartu, bus rodomas raginimas pakeisti parametrus. Bakstelėjus [OK] (Gerai), parametrai bus pakeisti.
Daugiafunkciame įrenginyje nustatykite palaikomus nuskaitymo parametrus ir failų formatus. Jei nustatysite nepalaikomas funkcijas ir failų formatus, nuskaitant bus rodomas pranešimas ir nuskaitymas bus atšauktas. Taip įvykus, geresnių rezultatų galima pasiekti sumažinus skiriamąją gebą arba nuskaitymo parametruose pakeitus failo formatą.
Jei bandysite nuskaityti abi gulsčio originalaus dokumento puses naudodami tiekimo dėklą, tinkamai gali būti nuskaitytas tik kas antras puslapis.
Jei daugiafunkciame įrenginyje nustatysite [Function Settings] (Funkcijų parametrai) > [Common] (Bendrieji parametrai) > [Generate File] (Generuoti failą) > [OCR (Text Searchable) Settings] (OCR (paieškos tekste) parametrai) > [Smart Scan] (Intelektualus skenavimas) reikšmę [On] (Įjungta) pasirinkdami [PDF] > [OCR] arba [OOXML (docx)] ekrane [File Format] (Failų formatas) ir nuskaitydami dvipusį dokumentą, jis gali būti nuskaitytas kita kryptimi, nei nurodėte programos [2-Sided Original] (Dvipusis originalas).
Kai nuskaitymas atliekamas naudojant funkciją [Scan and Send] (Skenavimas ir siuntimas), programa nepalaiko toliau nurodytų siuntimo paskirties vietos parametrų.
[Folder Path] (Aplanko kelias)
Šifruotas ryšys
[User Name] (Vartotojo vardas), [Password] (Slaptažodis)
Funkcija [Delayed Send] (Atidėtas siuntimas)

Įrenginių serija, įskaitant „imageCLASS/i-SENSYS“ seriją
A seriją, kurios įrenginio pagrindiniame meniu nėra [Scan for Mobile] (Nuskaitymas į mobiliuosius įrenginius) arba [Canon Mobile Scanning] („Canon“ mobiliųjų įrenginių nuskaitymas)

Palaikomi parametrai
Original Placement (Originalo padėjimas)
Auto, ADF (1-Sided), ADF (2-Sided), Platen Glass
Select Color (Pasirinkti spalvą)
Color, Grayscale
Resolution (Raiška)
150 x 150 dpi, 300 x 300 dpi
Original Size (Originalų formatas)
A4, A4R, A3, LTR, LTRR, LGL
File Format (Failo formatas)
PDF, JPEG
2-Sided Original (Dvipusis originalas)
Book Type, Calendar Type
PASTABA
Galimi parametrai gali skirtis, tai priklauso nuo modelio.
Jei pasirinksite [ADF (2-Sided)] (ADF (dvipusis)) kaip [Original Placement] (Originali padėtis) ir nuskaitysite gulsčią originalą, kas antras puslapis gali būti nuskaitomas netinkamai.