Įrenginio IP adreso patikrinimas

IP adresą galite patvirtinti naudodami įrenginio tinklo parametrų ekraną.
Daugiau informacijos ieškokite su įrenginiu gautame vadove.
PASTABA
Jei naudojate įrenginį su sukonfigūruotais tapatybės nustatymo parametrais, reikės įvesti slaptažodį. Daugiau informacijos ieškokite su įrenginiu gautame vadove arba kreipkitės į sistemos administratorių.