Naudojantis mobiliuoju terminalu nepavyksta įjungti Remote UI

Atsižvelgiant į įrenginį, galite neturėti galimybės peržiūrėti Remote UI naudodamiesi mobiliuoju terminalu. Jei taip yra, naudodamiesi kompiuteriu arba įrenginio valdymo skydeliu peržiūrėkite Remote UI rodomą įrenginio būseną.
Jei Remote UI rodoma mobiliajame terminale, galite neturėti galimybės naudotis kai kuriomis funkcijomis, pvz., atlikti veiksmų su failais. Tokiu atveju veiksmus atlikite kompiuteryje arba įrenginio valdymo skydelyje rodomoje Remote UI.
Jei tarpinio serverio parametrai buvo nustatyti naudojant mobiliojo terminalo „Wi-Fi“ parametrus, negalite peržiūrėti Remote UI įrenginio, kurį užregistravote naudodami „Wi-Fi Direct“. Tokiu atveju įrenginio būseną patikrinkite kompiuteryje arba įrenginio valdymo skydelyje rodomoje Remote UI.