Kokius prievadų numerius leisti užkardoje

Canon PRINT Business naudoja šiuos prievadų numerius.
80 (TCP): WSD
161 (UDP): SNMP
427 (UDP): SLP
443 (TCP): Šioms užduotims (HTTPS)
Ryšys su debesijos serveriu
Ryšys su „Data Conversion Service“
Naudojimo būsenos perdavimas
515 (TCP) / 9100 (TCP): Spausdinimo užduotims
5900 (TCP): Nuotoliniam naudojimui pasitelkiant įrenginius
8000 (TCP): REST
8080 (TCP): WebDAV*
8443 (TCP): WSD, REST (HTTPS)
9013 (TCP): MF serijos įrenginio informacijai gauti
47545 (UDP): Įrenginio informacijai gauti
* „WebDAV“ prievado numerius galima pakeisti naudojant [App Settings] (Programos parametrai) > [WebDAV Port] (WebDAV prievadas).