Nespalvoti duomenys traktuojami kaip spalvoti duomenys

Kai kurie įrenginiai, spausdinant iš „Canon PRINT Business“, gali traktuoti nespalvotus duomenis kaip spalvotus duomenis.
Norėdami, kad nespalvoti duomenys būtų traktuojami kaip nespalvoti duomenys, spausdindami [Preview] (Peržiūra) ekrane bakstelėkite [Select Color] (Pasirinkti spalvą) > [B&W] (Nespalvotas).