„Data Conversion Service“ apribojimai

Interneto ryšio aplinka
Jei naudojate paslaugą, kuriai reikalingas interneto ryšys, pvz., „Data Conversion Service“ arba debesijos serverį, mobilųjį terminalą junkite per „Wi-Fi“ tinklą, kuris yra prijungtas prie interneto.
Jis gali jungtis prie interneto iš mobiliojo telefono tinklo, pvz., LTE arba 3G aplinkos, kai nepavyksta prisijungti prie interneto per „Wi-Fi“ tinklą, ir tokiais atvejais gali reikėti mokėti už ryšio paslaugą.
Apribojimai
Gali būti atvejų, kai spaudinys nebus lygiai toks pats kaip originalas, net jei naudosite „Data Conversion Service“.
Į „Data Conversion Service“ galima įkelti iki 20 MB dydžio failus.
Negalima konvertuoti slaptažodžiu apsaugotų failų, taip pat failų, kurių duomenys yra nepatvirtinti arba pažeisti, arba tuščių failų.
Po duomenų konvertavimo negalima atsisiųsti ilgesnių nei 99 puslapių failų.
Jei spausdinate failą, atidarytą kitoje programoje, ir su ta programa naudojate „Data Conversion Service“, konvertuotų duomenų negalėsite įrašyti mobiliajame terminale.