Tiesioginio PDF spausdinimo apribojimai

Naudodami įrenginius su tiesioginio PDF spausdinimo arba PS spausdinimo funkcija, siųskite PDF failus tiesiogiai į įrenginį, kad jie būtų išspausdinti.
Tai darydami, pasirūpinkite toliau nurodytais aspektais.
Spaudinio peržiūra, matoma spustelėjus [Preview] (Peržiūra) rodinį [Preview] (Peržiūra) ekrane, gali skirtis nuo faktinio išspausdinto rezultato.
Jei nustatysite ekrane [Preview] (Peržiūra) > [Print Settings] (Spausdinimo parametrai) > [Staple] (Sankabėlė), dokumentas gali būti susegtas ne tose vietose, kurios rodomos ekrano [Preview] (Peržiūra) miniatiūros vaizde.
Padidintame peržiūros rodinyje negalima panaikinti puslapio, kurio nenorite spausdinti. Norėdami nurodyti, kuriuos puslapius spausdinti, darykite tai ekrane [Print Settings] (Spausdinimo parametrai) > [Print Range] (Spausdinimo intervalas).
Tam tikruose įrenginiuose gali būti nepalaikomas slaptažodžiu apsaugoto PDF failo spausdinimas. Tokiuose įrenginiuose bandant spausdinti slaptažodžiu apsaugotą PDF failą, įrenginys spausdinimą atšaukia.
Norėdami atspausdinti PDF failą, kuriam buvo nustatytas slaptažodis, nustatykite [Printer Details] (Informacija apie spausdintuvą) > [Print Options] (Spausdinimo parinktys) > [PDF Direct Print] (Spausdinimas tiesiai iš PDF) reikšmę Off.
Jei spausdinant slaptažodžiu apsaugotą PDF failą kyla klaida, mobiliajame terminale klaidos pranešimas nerodomas.