Duomenys nespausdinami, kaip nurodyta spausdinimo parametruose

Jei jūsų naudojamas įrenginys nepalaiko ekrane [Print Settings] (Spausdinimo parametrai) rodomų funkcijų, parametrai nėra taikomi.
Jei jūsų naudojamas įrenginys funkcijų nepalaiko, bus atliekamas nurodytas veiksmas.
[Output Method] (Išvesties metodas) > [Store] (Išsaugojimas)
Jei įrenginys nesaugo naudotojo gautų laiškų aplanko, vykdomas įprastinis spausdinimas.
[Output Method] (Išvesties metodas) > [Secure Print] (Saugus spausdinimas)
Jei įrenginys nepalaiko Secure Print funkcijos, vykdomas įprastinis spausdinimas.
[Dept. ID Mgt.] (Skyriaus ID valdymas) > On
Jei įrenginys nepalaiko skyriaus ID valdymo funkcijos, vykdomas įprastins spausdinimas.
PASTABA
Tam, kad būtų galima naudoti skyriaus ID valdymo funkciją, būtina įjungti skyriaus ID valdymo funkciją įrenginyje Daugiau informacijos ieškokite su įrenginiu gautame vadove.
[Output Size] (Išvesties dydis)
Jei nurodysite popieriaus formatą, kurio nepalaiko įrenginys, bus spausdinama ant kitokio formato popieriaus arba įrenginio valdymo skydelyje bus rodomas patvirtinimo pranešimas.
[Select Color] (Pasirinkti spalvą) > [Color] (Spalvotai)
Jei įrenginys nepalaiko spalvoto spausdinimo funkcijos, parametrai nėra taikomi ir bus spausdinama nespalvotai.
[2-sided] (Dvipusis) > On
Jei įrenginys nepalaiko dvipusio spausdinimo funkcijos, parametrai nėra taikomi ir bus spausdinama vienoje lapo pusėje.
[Staple] (Sankabėlė) > On
Jei įrenginys nepalaiko susegimo funkcijos, parametrai nėra taikomi ir bus spausdinama nesusegant.
Net naudojant įrenginį kartu su prijungtu susegimo įtaisu, jei lapo formatas nėra LTR arba A4, gali būti spausdinama nesusegant.
PASTABA
Rodomi kiekvieno įrenginio parametrai yra skirtingi.
Jei įrenginys palaiko konfigūravimo informacijos gavimo funkciją, naudodami funkciją [Select Printer] (Spausdintuvo pasirinkimas) > [Printer Details] (Informacija apie spausdintuvą) > [Update Printer Information] (Spausdintuvo informacijos naujinimas), ekrane [Print Settings] (Spausdinimo parametrai) galite peržiūrėti įrenginio funkcijas atitinkančius elementus. Jei įrenginio konfigūravimo informacijos negalima gauti, visi elementai bus rodomi ekrane [Print Settings] (Spausdinimo parametrai).