Nuskenuoti duomenys padalijami ir išsaugomi

Tokiais atvejais nuskenuoti duomenys padalijami į kelis failus.
Skenuojant kelis pradinius dokumentus ir gaunant rezultatą kaip JPEG formato failus.
Kai įrenginyje nustatyta funkcija [Divide into Pages] (Dalyti į puslapius) skenuojant iš „imageRUNNER ADVANCE“ ir naudojant funkciją [Scan and Send] (Skenavimas ir siuntimas).
Tvarkykite į kelis failus padalytus duomenis, kaip nurodyta.
Spausdinimas / [Open in] (Atidaryti per)
Apdorokite po vieną failą iš [Documents] (Dokumentai) šios programos pradžios ekrane.
Kitoje programoje galima spausdinti arba atidaryti vieną failą. Dokumentų peržiūros ekrane negalima spausdinti į kelis failus padalytų duomenų arba atidaryti jų kita programa.
PASTABA
Kai dirbate [Documents] (Dokumentai) pradžios ekrane, vienu metu galite atspausdinti iki 20 vaizdo failų, išskyrus failus TIFF formatu.
Failų peržiūra
Bakstelėkite [] arba [] dokumentų peržiūros ekrano apačioje, kad perjungtumėte ir peržiūrėtumėte failo rodinius.