Nepavyksta atsidaryti dokumentų kitoje programoje

Gali būti, kad negalėsite iškviesti programos, pvz., siuntimo priemonės, [Open in] (Atidaryti per)/[] būdu, nebent programa turi prieigą prie įrenginio atminties.
Suteikite programoms, kurias norite iškviesti šia programa, prieigą prie įrenginio atminties „Android OS“ parametruose.