Apribojimai naudojant „Android 7.0“ arba vėlesnes versijas

Naudodami šią programą su mobiliuoju terminalu, kuriame įdiegta „Android 7.0“ arba naujesnė sistema, atkreipkite dėmesį į toliau nurodytus dalykus.
Programa neveikia su kelių langų režimu. Naudokite ją viso lango režimu. Jei programą žiūrėsite lygiagrečiai su kitomis programomis, gali būti, kad jos negalėsite naudoti.
Jei iškviesite šią programą iš kitos programos bendrinimo meniu šiai programai veikiant, kad peržiūrėtumėte duomenis šioje programoje, gali būti, kad duomenų peržiūra nebus rodoma tinkamai – tai priklauso nuo to, iš kokios programos ši programa bus iškviesta. Tokiais atvejais duomenis galima tinkamai peržiūrėti iškvietus šią programą iš kitos programos, kai ši programa yra uždaryta.
Programa nepalaiko funkcijos [Screen pinning] (Ekrano prisegimas). Jei nustatysite funkcijos [Screen pinning] (Ekrano prisegimas) reikšmę [On] (Įjungta) ir užrakinsite programos ekraną, jos naudoti negalėsite. Jei taip nutiktų, uždarykite programą naudodami užduočių sąrašą ir paleiskite ją iš naujo.
Jei naudodami mobiliojo terminalo tinklo parametrus įjungsite [Cellular data] (Mobilieji duomenys) ir [Wi-Fi], gali nepavykti panaudoti įrenginio paieškos, nuskaitymo funkcijų ar kitų paslaugų, kurioms reikalingas interneto ryšys, pvz., „Data Conversion Service“, debesijos serverio ir kt. Jei negalite naudoti įrenginio paieškos ar nuskaitymo funkcijų, išjunkite [Cellular data] (Mobilieji duomenys), o jei negalite naudoti paslaugų, kurioms reikalingas interneto ryšys, išjunkite [Wi-Fi].
Jei nurodysite naudotoją vardą [App Settings] (Programos parametrai) > [Proxy Settings] (Tarpinio serverio parametrai) „Android 8.0“ arba vėlesnėse versijose, negalėsite naudoti funkcijų [Release and Print] (Išleisti ir spausdinti) ir [Provide Address] (Adreso pateikimas). Tokiais atvejais nenaudokite tarpinio serverio parametrų.