Menüü näpunäite kuvamine

Saate uuesti kuvada kasutusjuhised, mida kuvatakse avakuval siis, kui esimest korda rakenduse aktiveerite.

Toimingud

1.Puudutage ikooni [] rakenduse Canon PRINT Business avakuva paremas ülaservas → [App Settings] (Rakenduse seaded).
2.Määrake sätte [Menu Tip] (Menüüjuhis) väärtuseks On.

Tulemus

Kasutusjuhendit kuvatakse järgmine kord avakuval.