WebDAV-pordi määramine

Saate määrata WebDAV-pordi numbri, mida kasutatakse imageRUNNER ADVANCE seadmega skannimisel.
Vaikesäte on „8080”.

Toimingud

1.Puudutage ikooni [] rakenduse Canon PRINT Business avakuva paremas ülaservas → [App Settings] (Rakenduse seaded).
2.Puudutage valikut [WebDAV Port] (WebDAV-i port).
3.Sisestage pordinumber kuvatud dialoogiboksi → puudutage nuppu [OK].

Tulemus

Määratud number kuvatakse kuval [App Settings] (Rakenduse seaded) > [WebDAV Port] (WebDAV-i port).
MÄRKUS
Ärge määrake pordi numbrit, mis on juba teie kasutatavas mobiiliterminalis kasutusel.
Kui skannite imageRUNNER ADVANCE seeria seadme funktsiooniga [Scan and Send] (Skanni ja saada), määrake hostinimi seadme juhtpaneeli kuval [Host Name] (Hosti nimi). Sisestage hostinimi järgmises vormingus (sh pordi number) vastavalt kuval [Scan] (Skanni) kuvatud juhistele.
<Näide>
Kui IP-aadress on „192.168.0.xxx” ja uus pordi number on „8008”:
http://192.168.0.xxx:8008/