Kasutajateabe seadistamine

Saate eelnevalt määrata kasutajateabe, mida on vaja seadmesse sisselogimiseks. Sisestatud kasutajateavet kasutatakse järgmisteks funktsioonideks.
Bluetoothi seadme registreerimine
Provide Address (Aadressi hankimine)
Release and Print (Väljastamine ja printimine)
Printer Control Panel Login (Printeri juhtpaneeli sisselogimiskuva)
Lisaks saab teie määratud teavet kasutada printimisel.

Toimingud

1.Puudutage ikooni [] rakenduse Canon PRINT Business avakuva paremas ülaservas → [App Settings] (Rakenduse seaded).
2.Puudutage valikut [User Information] (Kasutaja teave).
3.Sisestage kasutajateave.
[Log in as Guest user] (Logi sisse külaliskasutajana):
Võimaldab teil sisse logida ilma selles rakenduses määratud kasutajateavet kasutamata.
[User Name] (Kasutajanimi):
Sisestage kasutajanimi.
[Password] (Parool):
Sisestage parool.
Valiku [Domain Name] (Domeeni nimi) määramine
Sisestage sama domeeni nimi, mida on vaja siis, kui seadmesse sisse logite.
[Use the same user information when printing] (Kasuta printimisel sama kasutajateavet):
Määratud [User Name] (Kasutajanimi) / [Password] (Parool) / [Domain Name] (Domeeni nimi) rakendatakse järgmisel juhul.
[Print Settings] (Prindiseaded) > [Output Method] (Väljastusmeetod) > [User Name] (Kasutajanimi) / [Domain Name] (Domeeni nimi)*1
[Authentication Mode] (Autentimisrežiim) > [User Authentication] (Kasutaja autentimine) > [User Name] (Kasutajanimi) / [Password] (Parool)*2
*1 Sätteid [User Name] (Kasutajanimi) / [Domain Name] (Domeeni nimi) ei rakendata, kui need jäetakse tühjaks.
*2 Domeeni nime ei kasutata autenditud kasutajate põhiseks printimiseks.
[Use the domain name when logging in to the printer] (Kasuta printerisse sisselogimisel domeeninime):
Võimaldab teil sisse logida domeeni nimega, mis on sisestatud väljale [Domain Name] (Domeeni nimi), kui kasutate Bluetoothi seadmeregistrit ja/või funktsiooni [Direct Connection] (Otseühendus) / [Provide Address] (Lisa aadress) / [Release and Print] (Väljasta ja prindi) / [Printer Control Panel Login] (Printeri juhtpaneeli sisselogimiskuva).
4.Puudutage valikut [OK].

Tulemus

Määratud kasutajanimi kuvatakse kuval [App Settings] (Rakenduse seaded) > [User Information] (Kasutaja teave).