Funktsiooniga Wi-Fi Direct printeri kasutamine

Funktsiooniga Wi-Fi Direct printeri kasutamiseks peate lubama mobiilterminali asukohateabe.

Toimingud

1.Puudutage valikut [] rakenduse Canon PRINT Business avakuva paremas ülaservas → puudutage valikut [App Settings] (Rakenduse seaded).
2.Puudutage valikut [Use Wi-Fi Direct Printer] (Kasuta Wi-Fi otseprinterit).
3.Puudutage kuvataval kuval valikut [OK].

Tulemus

[App Settings] (Rakenduse seaded) kuva > [Use Wi-Fi Direct Printer] (Kasuta Wi-Fi otseprinterit) on lubatud.