Kaameraga pildistamine

Kasutage kaamerat fotode tegemiseks ja importige need PDF-vormingus sellesse rakendusse. Saate enne PDF-vormingusse konvertimist pilti tuunida ja pildi moonutusi korrigeerida.

Toimingud

1.Puudutage rakenduse Canon PRINT Business avakuval valikut [Capture] (Jäädvusta).
Kui kuvatakse rakenduse valimise dialoogiaken
Valige kasutatav kaamerarakendus.
2.Tehke foto dokumendist, mida soovite lugeda.
3.Valige kuval [Corr. Distortion (Trapezoid)] (Paranda moonutus (trapets)) soovitud osa pildist.
Piirjoonte reguleerimine
[] / []:
Nupu [] puudutamisel valitakse kogu ala. Nupu [] puudutamisel määratakse ala automaatselt.
[] / []:
Nuppe [] / [] liigutades saate ala käsitsi reguleerida.
Vertikaalse või horisontaalse kuvasuhte valimine
[Auto] (Automaatne) / [A4] / [LTR]:
Pildi valitud ala korrigeeritakse, et see sobiks valitud kõrguse ja laiuse suhtega.
4.Puudutage valikut [Next] (Edasi).
5.Korrigeerige pilti kuval [Image Processing Mode] (Pilditöötlusrežiim).
[]:
Pöörab pilti vasakule.
[Paper] (Paber):
sobib algse paberkandja jäädvustamiseks.
[Whiteboard 1] (Tahvel 1):
sobib tahvlil olevate kujutiste jäädvustamiseks. Võimaldab eemaldada varjud, ebatäpsused ja peegeldused.
[Whiteboard 2 (Thick)] (Tahvel 2 (paks)):
sobib tahvlil olevate kujutiste jäädvustamiseks. Võimaldab eemaldada varjud, ebatäpsused ja peegeldused, samuti korrigeerida hägusaid jooni ja tähti.
[Off] (Väljas):
pilti ei korrigeerita.
6.Puudutage valikut [Store] (Salvesta).
Select the compression rate.
Kuvatakse PDF-faili eelvaade.
MÄRKUS
Sätte [Whiteboard 1] (Tahvel 1) korral võidakse hägusad tähed ja jooned tükeldada.
[Whiteboard 2 (Thick)] (Tahvel 2 (paks)) ei saa parandada kõiki hägusaid tähti ja jooni.

Seotud teemad