Selle rakendusega hallatavad failivormingud

Selgitab teenuse Canon PRINT Business abil hallatavaid failivorminguid.
Pildid: JPEG/TIFF*1/GIF/PNG/BMP/WebP
Dokumendid: PDF/XPS*1/Microsoft Office'i failid (Word/Excel/PowerPoint)*2
*1 Selle rakendusega ei saa printida TIFF- ja XPS-faile.
*2 SH OOXML-vorming.